Klasik Koşullanmada Bitişiklik yapısı ilkesi nedir ?

Zumpara

New member
Klasik kosullanmada bitisiklik yaps ilkesi, davranssal psikolojide onemli bir kavramdr. Bu kavram, davranslar arasndaki iliskileri incelemekte kullanlr. Ksaca, bir davrans baska bir davrans tetikleyebilir. Ilke, tahmin edilmesi gereken davranslar arasndaki bitisiklikleri vurgulamaktadr.

Tanm
Klasik kosullanmada bitisiklik yaps ilkesi, davranslar arasndaki iliskiyi acklamaya yardmc olan, Ivan Pavlov tarafndan gelistirilen onemli bir prensiptir. Ilke, iki davransn arasndaki bitisiklik araclgyla birbirlerini etkilediklerini ve birbiri ardna sralanan iki davransn daha sonraki davrans etkileyebilecegini vurgulamaktadr. Ornegin, bir kisi duygularn ifade etmekten cekinmeyebilirken, baska bir kisi duygularn ackca ifade etmeyi tercih edebilir. Bu durumda, ifade edilmesi gereken duygular arasnda bitisiklik yaps vardr.

Uygulama
Klasik kosullanmada bitisiklik yaps ilkesi, cesitli davranssal psikoloji alanlarnda uygulanabilir. Ornegin, bu ilkenin uygulanmas, klinik psikoloji alannda sklkla kullanlr. Bu alanda, bitisiklik yaps ilkesi kullanlarak, hastalarn davranslarn ve semptomlarn degerlendirmek icin kullanlabilir. Bitisiklik yaps ilkesinin uygulanmas, hastalarn davranslarnn degerlendirilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olabilir.

Sonuc
Klasik kosullanmada bitisiklik yaps ilkesi, davranssal psikolojide kullanlan onemli bir kavramdr. Ilke, davranslar arasndaki iliskileri anlamaya yardmc olmaktadr. Bu ilke, cesitli davranssal psikoloji alanlarnda etkili bir sekilde uygulanabilir ve hastalarn davranslarnn degerlendirilmesinde ve tedavi edilmesinde etkili olabilir.
 
Üst